Author Archives: jhudas

Hello World!

Som första inlägg tänkte jag bara ställa mig frågan varför jag har valt att skapa en blogg i detta ämne.
Det finns ju redan så många som behandlar samma ämne på liknande sätt! Ja, det gör det. Men mångfald är en styrka. Det är alltid majoriteten som vinner i en demokrati. (Iallafall så är det tanken.) Så logiskt sett så borde fler kanaler diskuterandes detta ämne endast ses som en styrka, oavsett hur populära de är.
Jag kommer att skriva detta mest för min egen skull men blir otroligt glad om jag samtidigt skulle lyckas nå ut till någon.

Annonser